Nazwa operacji: 

„Rozwój Przedsiębiorstwa Turystycznego „SOL”  w obszarze świadczenia usług noclegowych w sposób przyjazny środowisku poprzez zakup i montaż instalacji OZE”

Operacja jest realizowana w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Cel operacji: 

Rozwój przedsiębiorstwa w obszarze świadczenia usług noclegowych w sposób przyjazny środowisku poprzez zakup i montaż 2 instalacji fotowoltaicznych, wykonanie basen oraz utworzenie miejsc pracy

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

Operacja obejmuje swoim zakresem:

a) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,2 kWp na dachu obiektu noclegowego zlokalizowanego w Grzybowie przy ulicy Bałtyckiej 18.

b) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,00 kWp na dachu obiektu noclegowego zlokalizowanego w Grzybowie przy ulicy Kościelnej 2.

c) Wykonanie basenu w ramach obiektu noclegowego zlokalizowanego w Grzybowie przy ulicy Bałtyckiej 18.

Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez rozwój infrastruktury jego obiektów noclegowych o basen, który postanie przy obiekcie zlokalizowanym w Grzybowie przy ulicy Bałtyckiej 18 oraz 2 instalacje fotowoltaiczne. Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nastąpi  w sposób przyjazny środowisku dzięki wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby obiektów noclegowych Wnioskodawcy, co spowoduje zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz podniesienie potencjału konkurencyjnego w zakresie działalności w obszarze świadczenia usług noclegowych na terenie Grzybowa, a więc obsługi ruchu turystycznego. W ramach operacji Wnioskodawca zakupi i zamontuje 2 instalacje fotowoltaiczne, które zostaną zamontowana na dachu obiektów noclegowych zlokalizowanych w Grzybowie przy ulicy Bałtyckiej 18 i Kościelnej 2. 

Instalacje fotowoltaiczne będą wytwarzały energię elektryczną na potrzeby w/w obiektów noclegowych co umożliwi Wnioskodawcy ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Przełoży się to na możliwość stosowania bardziej konkurencyjnych cen przy jednoczesnym podniesieniu atrakcyjności oferty Wnioskodawcy o dostęp do basenu, co z kolei zwiększy obłożenie obiektu, dzięki czemu Wnioskodawca będzie generował wyższe przychody ze sprzedaży usług noclegowych, dzięki czemu poprawi się jego kondycja finansowa, jak również podniesie się jego potencjał konkurencyjny. W ramach operacji Wnioskodawca stworzy również miejsca pracy.